mRoo.KZ


http://mroo.kz/index.php?p=news&area=1&newsid=156&name=aionnyi-seminar-po-poliyazychiyu

Версия для печати / Оригинальная версия

Районный семинар по полиязычию


Көптілділік бойынша аудандық семинар
 
Районный семинар по полиязычию
 


Көптілділік бойынша аудандық семинар
 
Аудандық онкүндіктің аясында «Үш тілділік - болашаққа сенімді қадам!» 2019 жылдың 15 ақпанында А.Шотаев атындағы Боровской мектеп-гимназиясының базасында. «Білім мазмұнын жаңарту контекстінде биология және химия сабақтарында көптілділік элементтерін енгізу ерекшеліктері» тақырыбында семинар өткізілді. Семинардың басты мақсаты ғылыми-жаратылыстану бағытындағы пәндерді ағылшын тілінде  оқытатын мектепт мұғалімдері арасында тәжірибе алмасу болып табылады, семинарға Меңдіқара ауданының білім беру мекемелерінен биология және химия пәнінің мұғалімдері қатысты.
            Семинардың бірінші бөлімінде  А.Шотаев атындағы Боровской мектеп-гимназиясының биология мұғалімі Мельник Е.А. «Биология сабақтарында CLIL әдіснамасын қолдану» тақырыбында коучинг өткізді, онда пәндік-тілдік интеграцияланған оқытудың негізгі қағидалары мен артықшылықтары зерттелді, оқытушылармен биология сабақтарында жазбаша және ауызша ағылшын тілін дамытуға арналған тапсырмалар бойынша практикалық жұмыс жүргізілді.
     Семинардың екінші бөлігінде ашық сабақтар өткізілді: «С-элементтердің сипаттамасы» тақырыбы бойынша ЖМБ 10-сыныбында химия сабағы, оқытушы Остапенко А.М. және 7 сыныпта биология сабағынан «Нерв жүйесінің функциялары. Нейрон функциялары », мұғалімі И.Г. Шумилейко ашық сабақ жүргізді. Сабақ барысында мұғалімдер оқушылардың оқудағы қызығушылығын дамыту, бірлескен оқу ортасын құру, оқушыларды оқу үдерісіне қолдау көрсету, оқушылардың болашақ мотивациясын күшейту үшін пәндік-тілдік интеграцияланған оқыту әдістерін көрсетті. Оқушылар ағылшын тілін біріктіру арқылы пәндік білім алды.
Семинарды қорытындылау барысында аудан мұғалімдері «Меңдіқара ауданы әкімдігі білім бөлімінің А.Шотаев атындағы Боровской мектеп-гимназиясы» мемлекеттік мекемесінің мұғалімдерінің білімділік және әдістемелік деңгейінің жоғары екенін атап өтті. Семинарды ұйымдастыру және өткізілген іс-шаралар жақсы бағаланды. Мұғалімдер көптілділік элементтері бар сабақтарда сабақ өткізу туралы білімдер базасын толтырды және тәжірибе алмасты.
 
А.Шотаев атынд БМГ ОӘЖ жөніндегі директордың орынбасары  Мельник Е.А., АББ әдіскері Кузнецова С.Г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Районный семинар по полиязычию
 
В рамках районной  декады «Трехъязычие –уверенный шаг в будущее!» 15 февраля 2019 года на базе Боровской  школы-гимназии им. А. Чутаева прошел семинар на тему «Особенности внедрения элементов полиязычия на уроках биологии и химии в условиях обновления содержания образования». Основная цель семинара – обмен опытом между педагогами школ   по преподаванию предметов естественно-научного направления на английском языке .В работе семинара приняли участие учителя биологии и химии из общеобразовательных учреждений Мендыкаринского района.
            В первой части семинара учителем биологии Боровской школы-гимназия им. А. Чутаева Мельник Е.А. был проведен коучинг «Применение методики CLIL на уроках биологии, где были рассмотрены ключевые принципы  и преимущества подхода предметно-языкового интегрированного обучения, проведена  практическая  работа с учителями по заданиям на развитие письменной и устной английской речи на уроках биологии.
      Во второй части семинара были проведены открытые уроки: урок химии в 10 классе ЕМН на тему «Характеристика s-элементов», учитель Остапенко А.М. и урок биологии в 7 классе на тему «Функции нервной системы. Функции нейрона», учитель Шумилейко И.Г. На уроках педагоги продемонстрировали приемы предметно-языкового интегрированного обучения для развития у обучающихся интереса к обучению, создания коллаборативной среды обучения, поддержки учеников в процессе обучения, укрепления дальнейшей мотивации, обучающихся к учебе. Учащиеся получили предметные знания с интеграцией английского языка.
В ходе подведения итогов семинара педагоги района отметили высокий общеобразовательный и методический уровень учителей ГУ «Боровская школа-гимназия им. А. Чутаева отдела образования акиматаМендыкаринского района». Организация семинара и проведенные мероприятия получили хорошую оценку. Учителя пополнили багаж знаний по методике проведения урока в классах с элементами полиязычия, обменялись опытом работы.
 
Зам.директора по МР БШГ им. А. Чутаева Мельник Е.А., методист РОО Кузнецова С.Г.
 
разработка www.Computer-Center.kz | Powered by CMS Status-X 1.04